اکوی قلب، اکوکاردیوگرافی
اکوکاردیوگرافی یا اکوی قلب، یک تست بدون درد است که در آن از امواج صوتی برای ایجاد تصاویر متحرک از قلب استفاده می‌شود.
این تصاویر، اندازه و شکل قلب را نشان می‌دهد.
این تصاویر همچنین نشان می‌دهند که حفره‌ها و دریچه‌های قلب تا چه حد سالم هستند و خوب کار می‌کنند.
اکوی قلب همچنین می‌تواند نواحی که مااهیچه‌های قلب (به علت جریان خون ضعیف یا آسیب‌دیدگی بر اثر حمله قلبی در گذشته) به خوبی منقبض نمی‌شوند را نشان دهد.
اکوی قلب می‌تواند وجود لخته‌های خون در قلب، تجمع مایع در پریکاردیوم (غشای دور قلب) و مشکلات رگ آئورت را مشخص کند.