تست ورزش

تست ورزش چیست؟

تست ورزش، که گاهی به آن تست استرس هم گفته می‌شود، اطلاعاتی را در مورد چگونگی عملکرد قلب در حین فعالیت فراهم می‌کند. از آنجایی که ورزش سبب می‌شود قلب قوی تر و سریعتر فعالیت‌کند، تست ورزش می‌تواند مشکلات قلبی را که در شرایط استراحت و فعالیت کم قابل تشخیص نیستند، در مراحل ابتدایی کشف‌کند.

 

تست ورزش چگونه انجام می‌شود؟

  • در این تست که حدود بیست دقیقه طول می‌کشد، ابتدا مانند گرفتن یک نوار قلب ساده، سیم‌هایی از طریق چسب های مخصوص به بدن متصل می‌شود و سپس فرد روی تردمیل قرار گرفته تا تست آغاز شود.
  • در حین تست ورزش، از طریق سیم های متصل‌شده به بدن، ضربان قلب و تغییرات الکتریکی آن توسط دستگاه ثبت می‌شود.
  • با شروع تست ورزش، فرد باید روی تردمیل به آهستگی قدم بردارد.
  • به‌تدریج سرعت حرکت و شیب دستگاه افزایش پیدا می‌کند و فرد باید گام‌های بلندتری بردارد.
  • در پایان به تدریج، سرعت دستگاه کاهش پیداکرده و سپس متوقف می‌شود.
  • در هر لحظه از انجام تست امکان خاتمه تست و توقف دستگاه وجود دارد.
  • در مدت انجام تست، علایم احتمالی، نوار قلب و همچنین فشارخون فرد در فواصل منظم ثبت‌ می‌شود.