جراحی قلب باز

در این مقاله از دکتر فریبرز نیک آئین فوق تخصص قلب می خواهیم مطالبی راجع به جراحی قلب باز برای شما عزیزان ارائه بدهیم در صورت مفید بودن مطلب آن را به اشتراک بگذارید. جراحی قلب باز چیست؟  جراحی قلب Read More

سوراخ بودن قلب در بزرگسالان

در این مقاله از دکتر فریبرز نیک آئین فوق تخصص قلب می خواهیم مطالبی راجع به سوراخ بودن قلب در بزرگسالان برای شما عزیزان ارائه بدهیم در صورت مفید بودن مطلب آن را به اشتراک بگذارید. سوراخ بودن قلب سوراخ Read More

سوراخ بودن قلب

سوراخ بودن قلب در کودکان

در این مقاله از دکتر فریبرز نیک آئین فوق تخصص قلب می خواهیم مطالبی راجع به سوراخ بودن قلب در کودکان برای شما عزیزان ارائه بدهیم در صورت مفید بودن مطلب آن را به اشتراک بگذارید. سوراخ بودن قلب در Read More

کرونا و بیماری های قلبی

در این مقاله از دکتر فریبرز نیک آئین فوق تخصص قلب می خواهیم راجع به کرونا و بیماری های قلبی مطلبی را به شما عزیزان ارائه بدهیم در صورت مفید بودن مطلب آن ها را به اشتراک بگذارید. کرونا و Read More

تاثیر تیروئید بر قلب

در این مقاله از دکتر فریبرز نیک آئین فوق تخصص قلب می خواهیم مطالبی راجع به تاثیر تیروئید بر قلب برای شما عزیزان ارائه بدهیم در صورت مفید بودن مطلب آن را به اشتراک بگذارید. تیروئید چیست ؟ یک پایگاه Read More

انواع استنت در عروق قلب

در این مقاله از دکتر فریبرز نیک آئین فوق تخصص قلب می خواهیم مطالبی راجع به انواع استنت در عروق قلب برای شما عزیزان ارائه بدهیم در صورت مفید بودن مطلب آن را به اشتراک بگذارید. انواع استنت در عروق قلب Read More

درد قفسه سینه

درد های قفسه سینه در هنگام خواب

در این مقاله از دکتر فریبرز نیک آئین فوق تخصص قلب می خواهیم مطالبی راجع به درد های قفسه سینه در هنگام خواب برای شما عزیزان ارائه بدهیم در صورت مفید بودن مطلب آن را به اشتراک بگذارید. دردهای قفسه Read More

پالس اکسیمتر

پالس اکسیمتر چیست؟؟؟

در این مقاله از دکتر فریبرز نیک آئین فوق تخصص قلب می خواهیم مطالبی راجع به پالس اکسیمتر برای شما عزیزان ارائه بدهیم در صورت مفید بودن مطلب آن را به اشتراک بگذارید. پالس اکسیمتر  پالس اکسیمتر چیست ؟ پالس Read More

جراحی تومور قلب

سرطان قلب یا تومور های قلبی

در این مقاله از دکتر فریبرز نیک آئین فوق تخصص قلب می خواهیم مطالبی راجع به سرطان قلب یا تومور های قلبی برای شما عزیزان ارائه بدهیم در صورت مفید بودن مطلب آن را به اشتراک بگذارید. سرطان قلب یا Read More

حمله قلبی

همه چیز راجع به حمله قلبی

در این مقاله از دکتر فریبرز نیک آئین فوق تخصص قلب می خواهیم مطالبی راجع به همه چیز راجع به حمله قلبی برای شما عزیزان ارائه بدهیم در صورت مفید بودن مطلب آن را به اشتراک بگذارید. همه چیز راجع Read More